Michelin menu

Jméno a příjmení požadováno

Počet vstupenek požadováno

Adresa pro zaslání vstupenek požadováno

Telefon

Váš email požadováno

Poznámka

Vstupenka splňuje náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb, zákona o účetnictví,
Jestliže si přesto přejete vystavit fakturu, zadejte, prosím, fakturační údaje:

Souhlasím s obchodními podmínkami

Obchodní podmínky:

Souhlasím s dodacími podmínkami a se zasláním obchodních sdělení na můj email. Tento souhlas je vyžadován zákonem 480/2004 Sb.- zákon o některých službách informační společnosti. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a budou sloužit výhradně pro komunikaci mezi klientem a pořadatelem Viburnum production s.r.o. Dále souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“.Pořadatelé mají právo kdykoliv upravit program a nebo akci zrušit. V případě zrušení akce bude vstupné vráceno v plné výši.